UF semifinal

Vi kommer att delta i UF semifinalen i 11.2 på distans. Nu förbereder vi oss, och lagar klart materialet som ska skickas in. Läs mer om semifinalerna på uskallayrittaa.fi